Besvara villaägarenkät och delta i utlottning av brandskyddspaket

Svensk Radonförening genomför en enkätundersökning som bl.a. riktar sig till villaägare. Besvara enkäten och var med i utlottningen av 5 st designade brandskyddspaket: Villaägarenkät 2014.