Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

I samband med att EUs dataskyddslag (General Data Protection Regulation, GDPR) började gälla uppdaterade vi vår integritetspolicy. Läs den gärna!