Hoppa till innehåll

Väntar du på föreläggande om radonmätning?

Radondosor i stort antal

Flera kommuner skärper tillsynen av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar för att miljökvalitetsmålen för 2020 ska uppfyllas. I vissa kommuner riskerar fastighetsägarna vite om de inte mäter radonhalten. Hur är det i din kommun? Väntar du på föreläggande, med den extra handläggningskostnad det innebär, eller mäter du radonhalten i din fastighet för att du är ansvarsfull, av omtanke om hyresgästerna och den positiva signalen du sänder ut till marknaden. Annars kan du ju inte hävda att du följer miljöbalkens föreskrift om att känna till radonhalten i inomhusmiljön. Gör egenkontroll av radonhalten när mätsäsongen börjar den 1 oktober! Kontakta oss för att beställa dosor eller hjälp med hela radonmätningen.

Exit mobile version