Hoppa till innehåll

Vad innebär din radonhalt?

Årsmedelvärde

Har du mätt radonhalten och fått ett årsmedelvärde över referensnivån, som är 200 Bq/m3, så bör du vidta åtgärder för att sänka halten. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du ett årsmedelvärde under referensnivån men över ca 100 Bq/m3 så rekommenderar jag att du tar reda på varifrån radonet kommer innan du påbörjar en renovering. Tänk på att det kan vara lika lätt att minska radonhalten vid en renovering, om man  känner till husets radonegenskaper, som att öka den, om man inte gör det. Kontakta oss för att få hjälp att skaffa den kunskapen.

Exit mobile version