Hoppa till innehåll

Utred och åtgärda förhöjd radonhalt

Nu när mätsäsongen är över kan det vara dags att ta tag i ett förhöjt radonvärde och ta reda på hur du kan få ned värdet.

Anlita oss för att göra en radonbesiktning nu så hinner du kanske göra åtgärderna innan mätsäsongen börjar den 1 oktober. Läs i Boverkets informationsbroschyr vad det skulle kunna innebära.

Gör sedan en kontrollmätning i höst så kan du få bekräftat att dina åtgärder varit lyckosamma och njuta av en hälsosammare inomhusmiljö. Du kan beställa dosor redan nu för leverans i höst.