Radonsanering

Vi erbjuder dig en radonsanering baserad på resultatet av en radonbesiktning.

För att lyckas med en radonsanering behöver man veta varifrån radonet kommer och vilka förhållanden som råder i huset. Radonbesiktningen klargör förutsättningarna och föreslår åtgärder för att minska radonhalten. Läs mer om vilka radonsaneringsåtgärder som är vanliga.  

Vid behov hjälper vi dig med din ansökan om radonbidrag. Kom ihåg att ingen radonsaneringsåtgärd får beställas eller påbörjas innan du har gjort din ansökan. I annat fall kan din ansökan inte beviljas.

Har vi inte själva kapacitet att göra radonsaneringen så föreslår vi beprövade hantverkare i vårt nätverk som kan offerera och utföra radonsaneringsåtgärderna. Ofta utför vi då radonsaneringen tillsammans.  

Kontakta oss för en radonsaneringsoffert.