Radonmätning

Det finns olika sätt att mäta radonhalten på. Vet du inte vilken mätning som är den bästa för dig så vägleder vi dig till rätt mätning för ditt behov. Ring oss för en dialog! En “vanlig” radonmätning görs för att fastställa radongashalten i luften. Den kan mätas på olika sätt för olika syften. I en … Fortsätt läsa Radonmätning