Radonmätning

Det finns olika sätt att undersöka radonsituationen. En radonmätning görs för att fastställa radongashalten i luften. Den kan mätas på olika sätt för olika syften. I en del fall kan en gammamätning vara ett bra komplement eller ett alternativ för att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus. En radonmätning är nödvändig … Fortsätt läsa Radonmätning