Hoppa till innehåll

Beställ radondosor

Tips för beräkning av antalet radondosor
  • För en långtidsmätning ska minst två radondosor vara placerade i rum för boende.
  • Radondosorna ska placeras i rum som används varje dag, dock inte kök. Välj lämpligen sovrum, vardagsrum, allrum, gillestuga.
  • För hus och lägenheter i ett våningsplan ska radondosor placeras i minst två rum. I en enrumslägenhet placeras båda radondosorna i det enda rummet.
  • Om bostaden har flera våningsplan, inkluderat källaren, som används som bostadsutrymme ska minst en radondosa placeras på varje våningsplan.
  • För en bostad i ett eller två våningsplan är det tillräckligt med 2 radondosor. Beställ ytterligare radondosor om det är fler våningar eller det finns behov av fler mätpunkter, t.ex. för att få en uppfattning om var den huvudsakliga radonkällan finns.
  • Det är endast radondosorna i bostadsutrymmen som används vid beräkning av radonhaltens årsmedelvärde för bostaden (gäller långtidsmätning).

Om du saknar e-postadress ber vi dig ringa in din beställning till oss på 0709-31 31 71.

Om du vill beställa något annat än radondosor för mätning i småhus, t.ex. begära offert för ett större radonmätningsprojekt ber vi dig kontakta oss på annat sätt än genom detta formulär.

Radonmätning i småhus

Kontakta oss om du vill beställa ett annat antal dosor

Det kan vara så att vi kontrollerar beställaruppgifterna. Radondosorna levereras från ett ackrediterat laboratorium enligt ovan lämnade uppgifter och faktureras av oss. Vi tar del av mätresultatet.