Radonmätning

Det finns olika sätt att mäta radonhalten på. Vi vägleder dig till rätt mätning för ditt behov. Ring oss för en dialog!

En “vanlig” radonmätning görs för att fastställa radongashalten i luften. Den kan mätas på olika sätt för olika syften. I en del fall kan en gammamätning vara ett bra komplement eller ett alternativ för att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus.

En radonmätning är nödvändig på arbetsplatser och i flerbostadshus (bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag eller fastighetsförvaltare) för att visa att verksamheten bedrivs i enlighet med miljöbalken. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fastställt hur radonmätningar ska utföras för att de ska bli så rättvisande som möjligt. Dessa metodanvisningar finns publicerade längst ned på SSM:s radonsida.

Långtidsmätning av radonhalten

I småhus

Det mest tillförlitliga sättet att mäta radonhalten på, är att göra en långtidsmätning. Så här gör du som bor i villa, radhus eller kedjehus:

I flerbostadshus

Radonmätning i flerbostadshus är snarlik men alla lägenheter behöver oftast inte mätas.

På arbetsplatser

För mätning av radon på arbetsplatser ska ett urval av lokaler mätas.

I skolor och förskolor

Skolor är arbetsplatser men det finns förtydliganden av hur reglerna ska tolkas för skolor och förskolor.

Korttidsmätning av radonhalten

Ibland finns inte tiden för en långtidsmätning. Då kan man ofta få en indikation på radonhalten genom att göra en korttidsmätning.

Mätning av radonhalten i marken

Inför nybyggen kräver kommunen ofta att radonhalten i marken ska mätas. Marken innehåller en stor andel luft mellan jordpartiklarna och radon kan ackumuleras i denna luft, jordluften. Vi kallar detta markradon.

Våra erbjudanden

Välj flik och den radonmätning du vill göra.

PrivatFöretag
Radonmätning, lång m. radondosor
Syfte
Mäta radonhalten på ett standardiserat sätt för att kunna påvisa radonhalten och kunna använda mätresultatet i kontakter med myndigheter och jämföra med andra mätresultat. En korrekt utförd långtidsmätning ger ett s.k. årsmedelvärde på radonhalten.
Metod
Mätmetoden är fastställd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Radonmätningen ska normalt göras under perioden 1 okt – 30 april. Mättiden ska vara minst två månader, helst tre. För att mätningen ska bli godkänd krävs det att radondosor placeras ut på samtliga våningsplan med boutrymme. Dock behövs minst två radondosor. Vi rekommenderar att radondosor placeras ut på samtliga plan i bostaden. Uppge antalet radondosor vid din beställning eller rådfråga oss om du är osäker.
Omfattning
Tjänsten levereras av ett ackrediterat mätlaboratorium.
 • Radondosor i radontät påse
 • Blankett med instruktion samt inloggningsuppgifter för inmatning av mätdata
 • Frankerat returkuvert
 • Analys av radondosorna
 • Rapport med mätresultat

Vi tar del av mätresultatet.

Radonmätning, kort m. radondosor
Syfte
Mäta radonhalten på ett standardiserat sätt för att få en indikation på radonhalten. Något årsmedelvärde för radonhalten kan inte beräknas. Mätresultatet kan inte användas i kontakter med myndigheter.
Metod
Mätmetoden är fastställd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Radonmätningen ska normalt göras under perioden 1 okt – 30 april. Mättiden bör vara minst 10 dygn. Vi rekommenderar att radondosor placeras ut på samtliga plan i bostaden. Uppge antalet radondosor vid din beställning eller rådfråga oss om du är osäker.
Omfattning
Tjänsten levereras av ett ackrediterat mätlaboratorium.
 • Radondosor i radontät påse
 • Blankett med instruktion samt inloggningsuppgifter för inmatning av mätdata
 • Frankerat returkuvert
 • Analys av radondosorna
 • Rapport med mätresultat

Vi tar del av mätresultatet.

Radonmätning, kort m. kontinuerligt registrerande instrument
Syfte
Att på kort tid få en indikation på radonsituationen i småhus genom mätning med kontinuerligt registrerande radoninstrument. Kontroll av eventuell blåbetongförekomst. Det kan vara aktuellt vid brist på tid, t.ex. i samband med en husförsäljning, i samband med en renovering, vid utvärdering av radonsaneringsåtgärder eller under injustering av en installation för sanering av radon.
Metod
Radonmätningen ska normalt göras under perioden 1 okt – 30 april. Mättiden med våra instrument bör vara minst fyra dygn.
Omfattning
Mätning med 2 kontinuerligt registrerande radoninstrument under 4 dygn.
 • Körning t.o.r. mätplatsen för utplacering av radoninstrumenten
 • Utplacering av radoninstrumenten
 • Gammamätning
 • Körning t.o.r. mätplatsen för hämtning av radoninstrumenten
 • Analys av mätdata
 • Rapportering av mätresultat
Markradonmätning
Syfte
Mäta radonhalten i marken på ett standardiserat sätt. Underlättar bedömningen av vilken typ av radonskydd som grundkonstruktionen behöver ha för att undvika framtida radonproblem
Metod
Mätningen görs med markradonmätare Markus 10 på 0,7 m djup. För en villa rekommenderas minst två mätpunkter. Mätningen ger svar direkt. Mätning kan inte göras om marken är blöt. Uppge antalet mätpunkter vid din beställning.
Omfattning
Mätning av radonhalten i marken.
 • Körning t.o.r. mätplatsen
 • Nedslagning av mätsond/-spett
 • Mätning av radonhalten i markluften
 • Dokumentering av placeringen av mätpunkterna
 • Rapportering av mätresultat
Radonmätning, lång m. radondosor
Syfte
Mäta radonhalten på ett standardiserat sätt för att kunna påvisa radonhalten och kunna använda mätresultatet i kontakter med myndigheter och jämföra med andra mätresultat. Uppfyller kraven på egenkontroll av radonhalten enligt miljöbalken
Metod
Mätmetoden är fastställd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Radonmätningen ska normalt göras under perioden 1 okt – 30 april. Mättiden ska vara minst två månader, helst tre. För mätning i flerbostadshus ska hänsyn tas till bl.a. om det finns blåbetong i huset och hur många bostäder som har direkt markkontakt.
Omfattning
Tjänsten anpassas enligt överenskommelse.

Vi tar del av mätresultatet.

Radonmätning, kort m. radondosor
Syfte
Mäta radonhalten på ett standardiserat sätt för att få en indikation på radonhalten. Något årsmedelvärde för radonhalten kan inte beräknas. Mätresultatet kan inte användas i kontakter med myndigheter.
Metod
Mätmetoden är fastställd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Radonmätningen ska normalt göras under perioden 1 okt – 30 april. Mättiden bör vara minst 10 dygn. Rekommenderas för t.ex. uppföljning av åtgärder för att sänka radonhaten
Omfattning
Tjänsten anpassas enligt överenskommelse.
Radonmätning, kort m. kontinuerligt registrerande instrument
Syfte
Att på kort tid få en indikation på radonsituationen genom mätning med kontinuerligt registrerande radoninstrument. 
Metod
Radonmätningen ska normalt göras under perioden 1 okt – 30 april. Mättiden med våra instrument bör vara minst fyra dygn.
Omfattning
Mätning med kontinuerligt registrerande radoninstrument under avtalad tid.
Markradonmätning
Syfte
Mäta radonhalten i marken på ett standardiserat sätt. Underlättar bedömningen av vilken typ av radonskydd som grundkonstruktionen behöver ha för att undvika framtida radonproblem
Metod
Mätningen görs med markradonmätare Markus 10 på 0,7 m djup. Mätningen ger svar direkt. Mätning kan inte göras om marken är blöt.
Omfattning
Mätning av radonhalten i marken med markradonmätare Markus 10.

Metoderna beskrivs närmare på sidan Mätmetoder.

Kontakta oss om du har behov av en radonmätning som inte finns bland de mättjänster vi erbjuder ovan så tar vi en förutsättningslös diskussion.