Hoppa till innehåll

Radonmätning

Var vill du mäta radonhalten?

Det är lite olika saker att tänka på beroende på var radonmätningen ska göras. Klicka på önskad byggnadstyp för att läsa mer.

Arbetsplats

Skola/förskola

Lägenhet

Villa


Det finns olika sätt att mäta radonhalten på. Vet du inte vilken mätning som är den bästa för dig så vägleder vi dig till rätt mätning för ditt behov. Ring oss för en dialog!

En ”vanlig” radonmätning görs för att fastställa radongashalten i luften. Den kan mätas på olika sätt för olika syften. I en del fall kan en gammamätning vara ett bra komplement eller ett bättre alternativ för att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus.

En radonmätning är nödvändig på arbetsplatser och i flerbostadshus (bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag eller fastighetsförvaltare) för att visa att verksamheten bedrivs i enlighet med miljöbalken. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan.

Det blir allt vanligare att byggnader miljöcertifieras och då är en radonmätning nödvändig för att visa att kraven på radonhalten är uppfyllda.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fastställt hur radonmätningar ska utföras för att de ska bli så rättvisande som möjligt. Dessa metodanvisningar finns publicerade längst ned på SSM:s radonsida.

Mätning av radonhalten i marken

Inför nybyggen kräver kommunen ofta att radonhalten i marken ska mätas. Marken innehåller en stor andel luft mellan jordpartiklarna och radon kan ackumuleras i denna luft, jordluften. Vi kallar detta markradon.

Metoderna beskrivs närmare på sidan Mätmetoder.

Kontakta oss om du har behov av en radonmätning som inte finns bland de mättjänster vi erbjuder ovan så tar vi en förutsättningslös diskussion.