Gammamätning

Gammamätning används för att avgöra om det finns blåbetong, var den finns och om den producerar lite eller mycket radon. Gammastrålningen bildas när radium sönderfaller. Ju högre strålningsintensitet desto högre radiuminnehåll och större radonproduktion.

Välj flik och den mätning du vill göra.

PrivatFöretag
Mätning av gammastrålning/blåbetong
Syfte
Att avgöra om radonavgivande byggnadsmaterial finns i byggnaden, t.ex. alunskifferbaserad lättbetong, även kallat blåbetong.
Metod
Gammastrålningen från byggnadens delar mäts. Ger tillförlitligt resultat oavsett tid på året. Gammavärdena ger en indikation på hur mycket radon som bildas.
Omfattning
Mätning av byggnadsdelarna i småhus med gammamätare.

  • Körning t.o.r. mätplatsen
  • Gammamätning av byggnadens delar
  • Rapportering av mätresultat
Mätning av gammastrålning/blåbetong
Syfte
Att avgöra om radonavgivande byggnadsmaterial finns i byggnaden, t.ex. alunskifferbaserad lättbetong, även kallat blåbetong.
Metod
Gammastrålningen från byggnadens delar mäts. Ger tillförlitligt resultat oavsett tid på året. Gammavärdena ger en indikation på hur mycket radon som bildas.
Omfattning
Mätning av byggnadsdelar med gammamätare enlig överenskommelse.

Mätmetoden beskrivs närmare på sidan Mätmetoder.

Om du har behov av en radonrelaterad mätning som inte finns bland de mättjänster vi erbjuder ovan är du välkomna att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Gammamätning / kontroll av blåbetong

Mätning av gammastrålning, bl.a. från blåbetong