Hoppa till innehåll

Undvik fel vid radonmätning

Det är lätt att själv mäta radonhalten med spårfilmsdosor, men det kräver en viss noggrannhet!

Alla radonmätningar måste göras på ett enhetligt sätt för att resultaten ska vara jämförbara och användbara i kontakten med myndigheter. När radondetektorer levereras följer en anvisning med som beskriver vad du behöver göra för att mätningen ska bli korrekt. Anvisningen bygger på Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Det är viktigt att alla anvisningar följs och alla begärda data lämnas till mätlaboratoriet för att ett årsmedelvärde ska kunna beräknas. Exempel på felaktigheter som mätlaboratoriet upptäcker är:

 • underskrift saknas
 • mätning har skett med mindre än 2 mätdosor på bebodda ytor
 • mätning inte skett på samtliga bebodda våningsplan
 • mättiden inte mellan 1 oktober och 30 april
 • mättiden är för kort
 • uppgifter saknas
 • detektorerna var placerade i olika bostäder
 • uppgift saknas om vilka våningsplan detektorerna var placerade på
 • mätningen utfördes delvis utanför eldningssäsongen
 • blankett med mätuppgifter saknades i det returnerade mätpaketet

Det finns även fel som inte mätlaboratoriet kan upptäcka, men som beror på att anvisningarna inte följts, såsom:

 • en detektor har placerats felaktigt, t.ex. på golvet eller nära en ventil

I en del fall kan du komplettera i efterhand om något saknas. Gör det i så fall så snart du fått kännedom om bristen. I värsta fall kan en ny mätning behöva göras för att få ett årsmedelvärde för radonhalten i bostaden.

Kontakta oss om du t.ex. är osäker på var du ska placera en dosa, hur du ska fylla i blanketten/formuläret eller vad du eventuellt kan göra om du inte fått ett årsmedelvärde för din mätning.