Hoppa till innehåll

Trygga ditt boende i småhus

Du ansvarar för din och din familjs inomhusmiljö. En låg radonhalt i bostaden begränsar risken att ta skada av radonet.

Mät radonhalten

Mät radonhalten så du vet

  • om du behöver vidta åtgärder för att sänka den
  • hur radonsituationen är när du ska sälja huset
  • om du behöver ta hänsyn till radonet när du renoverar

Det är lätt att göra en långtidsmätning. En sådan måste göras under perioden 1 oktober – 30 april. Mätningen ska var minst två månader lång.

Beställ ett mätpaket för långtidsmätning av radonhalten.

  1. Placera ut mätdosorna enligt medföljande instruktion.
  2. Fyll i uppgifter om mätningen på den medföljande blanketten eller logga in på laboratoriets webplats och fyll i uppgifterna där.
  3. Avsluta mätningen efter minst två månader, gärna tre. Samla in mätdosorna och skicka tillbaka dem till radonlaboratoriet för analys.
  4. Analysresultatet skickas till dig och finns tillgängligt via inloggning på laboratoriets webplats. Om du har följt instruktionerna har ett årsmedelvärde beräknats för bostaden.

Åtgärda förhöjd radonhalt

Om radonhaltens årsmedelvärde är över 200 Bq/m3 bör du vidta åtgärder för att sänka den. Åtgärderna måste vara anpassade till vad som orsakar radonhalten och till husets förutsättningar. Vi erbjuder en radonbesiktning för att ta reda på och dokumentera dessa saker.

En förhöjd radonhalt kan alltid åtgärdas! Åtgärder för att sänka radonhalten kallas radonsaneringsåtgärder.

Läs mer om radonsaneringsåtgärder och hur vi kan hjälpa er med radonsaneringen.