Trygga ditt boende i småhus

Du ansvarar för din och din familjs inomhusmiljö. En låg radonhalt i bostaden begränsar risken att ta skada av radonet.

Mät radonhalten

Mät radonhalten så du vet

  • om du behöver vidta åtgärder för att sänka den
  • hur radonsituationen är när du ska sälja huset
  • om du behöver ta hänsyn till radonet när du renoverar

Det är lätt att göra en långtidsmätning. En sådan måste göras under perioden 1 oktober – 30 april. Mätningen ska var minst två månader lång.

Beställ ett mätpaket för långtidsmätning.

  1. Placera ut mätdosorna enligt medföljande instruktion
  2. Fyll i uppgifter om mätningen på den medföljande blanketten eller logga in på laboratoriets webplats och fyll i uppgifterna där
  3. När det har gått minst två månader, gärna tre, ska mätdosorna samlas in och skickas tillbaka till laboratoriet för analys
  4. Analysresultatet skickas till dig med post och finns tillgängligt via inloggning på laboratoriets webplats. Om du har följt instruktionerna har ett årsmedelvärde beräknats för bostaden.

Åtgärda förhöjd radonhalt

Åtgärder för att sänka radonhalten måste vara anpassade till vad som orsakar den höga radonhalten och till husets förutsättningar. Vi erbjuder en radonbesiktning för att ta reda på och dokumentera dessa saker.

En förhöjd radonhalt kan alltid åtgärdas!

Läs mer om saneringsåtgärder och hur vi kan hjälpa er med saneringen.