Hoppa till innehåll

Renovera radonsmart

Oavsett om du är ny i villa eller har bott länge i ditt hus kan en renovering vara aktuell.

En renovering kan påverka radonhalten uppåt eller nedåt beroende på vad som görs och hur det görs. Vi vill göra dig medveten om detta och hjälpa dig att undvika misstag.

Inför en renovering är det därför bra att känna till hur radonsituationen ser ut i byggnaden. Hur hög är radonhalten och var kommer radonet ifrån? Vilka är riskerna och vilka är möjligheterna att påverka radonhalten med de planerade renoveringsarbetena?

Arbeten som berör uppvärmningssystemet, ventilationen, grunden eller tätheten på huset ger anledning att vara extra vaksam på radonet. Exempel på de senare är att gräva ut grunden och byta fönster och dörrar.

En renovering som görs utan att ta hänsyn till radonrisken kan orsaka en hög radonhalt inomhus, eller förvärra ett redan existerande radonproblem. I värsta fall kan en del av renoveringsarbetet behöva göras om för att få bukt med radonet.

Om radonhalten är förhöjd innan renoveringen bör renoveringsarbetena även syfta till att minska radonhalten.

Om det finns radon inomhus, men halten är under referensnivån, är det bra att veta anledningen till det så att förutsättningarna för radonet inte gynnas av renoveringen och radonhalten därmed ökar.

Mät radonhalten i god tid före en planerad renovering. Dels för att förstå kraven som ställs utifrån ett radonperspektiv och dels för att ha en referens att jämföra med för att avgöra vilken effekt arbetet haft på radonhalten.

Kontrollera radonhalten efter mer omfattande renoveringar.

Tänk också på att sortera borttagen blåbetong för sig och lämna det på avsedd plats på din återvinningscentral.

Konsultera oss för att undvika misstag! Vi kan t.ex. peka på faktorer och samband som har betydelse för radonhalten i det specifika huset.

Vi erbjuder olika typer av radonmätningar och radonbesiktningar.