Hoppa till innehåll

Trygga din husaffär

Ska du köpa eller sälja ett hus så finns det en del att göra för att trygga din husaffär. Radon är vanligt förekommande i vår omgivning och därför är det bra att ha koll på. En oklar radonsituation komplicerar oftast en fastighetsaffär för alla inblandade – köpare, säljare och mäklare.

Trygga ditt husköp

Som köpare vill du kanske veta om det finns blåbetong eller markradon och om det är förhöjd radonhalt i huset. Och vad det skulle kosta att åtgärda. Det är ditt ansvar att ta reda på under köpprocessen och din trygghet i husaffären.

Det ingår i köparens undersökningsplikt att ta reda på fastighetens radonstatus. En förhöjd radonhalt betraktas därmed inte som ett dolt fel.

Normalt omfattar en överlåtelsebesiktning inte radon.

Fråga mäklaren efter dokumentation av radonsituationen. Det kanske har gjorts radonmätningar, gammamätningar och radonsaneringsåtgärder. Saknas det dokumentation eller den är bristfällig är det ditt ansvar att göra de undersökningar som behövs för att du ska veta vad du ger dig in på.

Kontakta också kommunens miljöenhet och hör om de har någon information om radonmätningar.

Gamla mätresultat bör endast användas som indikativa eftersom förhållandena kan ha ändrats sedan mätningen. Mätresultat före 1994 avser radondotterhalt och kan inte jämföras med dagens värden som avser radongashalt.

Vad är det viktigaste för dig?

  • Att radonhalten är låg?
  • Att radonhalten går att sänka till din önskade nivå?
  • Att det inte finns blåbetong?

Om huset är byggt någon gång mellan 1929 och ca 1980 kan det vara byggt av blåbetong. Blåbetong kartläggs bäst med en gammamätning. En sådan mätning kan aldrig utesluta ett bidrag av markradon.

Vi vägleder dig till en mätning eller undersökning som passar ditt behov.

Trygga din husförsäljning

Som säljare vill du ha en smidig och trygg försäljning utan överraskningar när köparen gör sin undersökningsplikt. Bästa sättet är att vara proaktiv och ta reda på fakta före köparen gör det. Idealet är att hinna göra en radonmätning före försäljningen. Målet bör vara att ha rätt spekulanter för ditt hus så att inte affären faller på målsnöret.

Om det finns ett årsmedelvärde för radonet i bostaden som är högst 5 år gammalt och inga renoveringar eller andra betydande förändringar gjorts i bostaden behöver ingen ny radonmätning göras.

I annat fall kanske en långtidsmätning hinner utföras under tiden från beslut om försäljning till objektet läggs ut till försäljning. Mätningen måste ske under uppvärmningssäsongen och man bör räkna med 61 dagars mättid + 14 dagars analystid hos mätlabbet.

Om årsmedelvärdet är över riktvärdet 200 Bq/m³ kan en radonbesiktning föreslå vilka åtgärder som behöver göras för att minska halten till en nivå under riktvärdet. Vi kan bistå med en radonbesiktning och en kostnadsuppskattning för de åtgärder vi föreslår. I bästa fall hinner även åtgärderna utföras men åtminstone finns då ett bra underlag för parterna att ta ställning till.

När tiden är knapp kan en korttidsmätning ge en indikation på radonhalten. Radonhalten kan dock variera kraftigt över tid så en kort mätning kan vara missvisande jämfört med en mätning över lång tid. Korttidsmätning kan göras på olika sätt:

Mellan 1929 och ca 1980 användes blåbetong i många hus. Det är väldigt värdefullt att veta om det finns i ditt hus och hur mycket det strålar. Det säger mycket om vilken typ av åtgärder som kan behövas för att få sänka radonhalten. Den mätning som behövs är en gammamätning och den tar i storleksordningen en timme.

Den mest omfattande tjänsten vi erbjuder när tiden är knapp är en rådgivande radonbesiktning. En korttidsmätning kombineras med en radonbesiktning för att bedöma risken för att bostaden har en förhöjd radonhalt på årsbasis och vad som kan behöva göras för att minska halten. Denna utredning ger så mycket information som möjligt om radonsituationen med hänsyn till förutsättningarna.

Trygga ditt mäklaruppdrag

Som mäklare vill du givetvis göra alla parter nöjda. Därför är det viktigt för dig att eventuella radonproblem kommer upp till ytan tidigt i försäljningsprocessen. Det är endast då du kan ha kontroll över den. När budvinnaren gör sin undersökningsplikt och upptäcker oväntade saker kan vad som helst hända. I värsta fall hoppar köparen av och du mister försäljningsuppdraget.

Anpassad mätning

Konsultera oss för råd om just ditt mätbehov.

Överlåtelsebesiktningsföretag

Följande besiktningsföretag i Skåne vet vi är uppmärksamma på blåbetong i hus.

 

Nyttiga länkar