Hoppa till innehåll

test & försök

Din lokala radonexpert

Vi hjälper dig i Skåne till en tryggare fastighetsaffär och en lägre radonhalt inomhus

Förutsättning:

Bostaden har ett aktuellt årsmedelvärde för radonhalten.

Syfte:

Klargöra varifrån radonet kommer och ge förslag på hur man kan minska radonhalten inomhus.

Vi besöker dig och sätter oss in i byggnadens konstruktion och skick med hjälp av ritningar, samtal med dig och okulär besiktning. Vi gör en gammamätning av byggnadsdelar för att avgöra om något material som avger radon använts. Vi gör också punktmätningar för att fastställa läckagevägar för luft från marken in i bostaden. Om vatten tas från egen borrad brunn kontrolleras gammastrålningen från hydroforen.

De olika radonkällornas bidrag till den totala radonhalten beräknas och i dialog med dig tas förslag anpassade till husets förutsättningar fram.

Några dagar efter besöket får du ett protokoll på utredningen.

Protokollet från utredningen dokumenterar förutsättningarna, mätresultaten, resonemangen, slutsatserna och åtgärdsförslagen. Protokollet är ett underlag för beslut om vilka åtgärder du vill vidta. I en del fall är det lämpligt att göra en åtgärd i taget och mäta på nytt, i andra fall kan det vara lämpligt att genomföra aktuella åtgärder på en gång.

Förutsättning:

Bostaden har inget aktuellt årsmedelvärde för radonhalten..

Syfte:

Bedöma risken för att bostaden har en förhöjd radonhalt (som årsmedelvärde) och ge förslag på hur man, i förekommande fall, kan minska radonhalten inomhus.

Vi besöker dig och gör en korttidsmätning med kontinuerligt registrerande radongasinstrument, om det inte redan gjorts en korttidsmätning. Vi sätter oss in i byggnadens konstruktion och skick med hjälp av ritningar, samtal med dig och okulär besiktning. Vi gör en gammamätning av byggnadsdelar för att avgöra om något material som avger radon använts. Vi gör också punktmätningar för att få indikation på läckagevägar för luft från marken in i bostaden. Om vatten tas från egen borrad brunn kontrolleras gammastrålningen från hydroforen.

De olika radonkällornas bidrag till den totala radonhalten bedöms och i dialog med dig tas förslag anpassade till husets förutsättningar fram.

Några dagar efter besöket får du ett protokoll på utredningen.

Protokollet från utredningen dokumenterar förutsättningarna, mätresultaten, resonemangen, slutsatserna och åtgärdsförslagen.

Radonbesiktning

En radonmätning i lägenheter – hyresrätter såväl som bostadsrätter – är nödvändig för att visa att man bedriver verksamheten i enlighet med miljöbalken och Strålskyddsförordningen. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m3. Kommunens miljö- och hälsoförvaltning har ansvar för tillsynen av bostadsmiljön.


Var vill du mäta radonhalten?

Arbetsplats

Skola/förskola

Lägenhet

Var vill du mäta radonhalten?

Arbetsplats

Skola/förskola

Lägenhet

Villa


Var vill du mäta radonhalten?

Arbetsplats

Skola/förskola

Lägenheter

En radonmätning i lägenheter – hyresrätter såväl som bostadsrätter – är nödvändig för att visa att man bedriver verksamheten i enlighet med miljöbalken och Strålskyddsförordningen. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m3. Kommunens miljö- och hälsoförvaltning har ansvar för tillsynen av bostadsmiljön.


Flerbostadshus

Egenkontroll av radon

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Därför ska radonhalten kontrolleras genom egenkontroll.

Läs mer om egenkontroll

Flerbostadshus

Egenkontroll av radon

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Därför ska radonhalten kontrolleras genom egenkontroll.

Läs mer om egenkontroll

Flerbostadshus

Egenkontroll av radon

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Därför ska radonhalten kontrolleras genom egenkontroll.

Flerbostadshus

Vänster

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Därför ska radonhalten kontrolleras genom egenkontroll.


Flerbostadshus

Höger

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Därför ska radonhalten kontrolleras genom egenkontroll.


Höger

Tjabba och så vidare

Inga kommentarer att visa.
Inga kommentarer att visa.
Radon bildas från radium
Gammamätning/ radonmätning

Vilken mätning är bäst i ditt fall?

Radonbesiktning måste göras före radonsaneringen
Radonbesiktning

Vi föreslår lämpliga radonsanerings-åtgärder.

Radonsanering
Radonsanering

Vi utför åtgärder som sänker radonhalten.

#Label
Radon bildas från radium

Radonmätning / gammamätning

Vilken mätning är bäst i ditt fall?

Radonbesiktning

Vilka föreslår lämpliga radonsaneringsåtgärder.

Radonsanering

Vi hjälper er med åtgärder som sänker radonhalten.

Radonmätning i skola

Skola

Abra kadabra sd sd gr egtet tyj gf fdgdfgdf yy tretwertq yrt bgbdfgbdfg dfgbffgdg fghfg fghs sfgh gfh rthgs sfgfgf gdfgggweg recrrrrrrcerrrrr cererrrrrrrr dttrrts rtser rtrtser

Lämna ett svar