Hoppa till innehåll

Ta tag i bostäder med för höga radonhalter!

Om några år ska alla bostäder i Sverige ha en radonhalt under 200 Bq/m3. Det har riksdagen bestämt. Skälet är att radon inomhus är en hälsorisk och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att mellan 400 och 500 personer dör av radon varje år.

Myndigheterna manar nu kommunerna att ligga på hyresvärdarna och småhusägarna  för att komma till rätta med för höga radonhalter.

Det första du som fastighetsägare bör göra är att skaffa dig kunskap om radonsituationen inomhus. Det ingår i hyresvärdens egenkontroll att ha den kunskapen. Radonhalten behöver mätas, det är enda sättet att ta reda på den. Är den under 200 Bq/m3 inomhusluft så behöver inget mer göras och den är dokumenterad.

Är radonhalten däremot över 200 Bq/m3 behöver åtgärder vidtas för att sänka den. Åtgärderna beror på varifrån radonet kommer och husets konstruktion och skick bl.a.

Kontakta oss för mer information.