Slutligt avgörande i rättsmål om hyresnedsättning p.g.a. radon

Ett rättsfall som vi skrivit om tidigare har överklagats i flera instanser och har nu avgjorts i Högsta Domstolen. Domen ger en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran för tiden efter det att hyresgästen hade påtalat bristen, d.v.s. den förhöjda radonhalten.

Läs mer om domen på Högsta Domstolens hemsida.