Hoppa till innehåll

Skärpt kontroll av radon på arbetsplatser

EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom), som börjar gälla i februari 2018, ställer krav på nationella handlingsprogram för att sänka radonhalten på arbetsplatser och i bostäder. Bland annat ska arbetsgivare rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten om radonhalten på arbetsplatsen överstiger Arbetsmiljöverkets gränsvärde som är 200 Bq/m3 för arbetsplatser ovan jord.

Läs hela artikeln i Fastighetsfolket.

Även TV4 rapporterar om skärpta regler för radon på arbetsplatser.

Hur ska du som arbetsgivare då veta om du behöver rapportera eller inte? Det enda sättet att ta reda på radonhalten är att mäta den. Det ingår i egenkontrollen enligt miljöbalken. Kontakta oss om du vill beställa radondosor eller om du vill ha hjälp med mätningen.

Exit mobile version