Hoppa till innehåll

Radonmätning i villa

Radonmätning i villa

Det finns olika sätt att göra en radonmätning i en villa. Den mest tillförlitliga radonmätningen för att fastställa radonhalten är en så kallad långtidsmätning. Är tiden knapp kan man göra en korttidsmätning eller indikativ radonmätning.

I en del fall kan en gammamätning vara ett bra komplement eller till och med ett bättre alternativ för att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus.

Långtidsmätning av radonhalten

En korrekt utförd långtidsmätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder ger ett årsmedelvärde för radonhalten. Detta värde kan jämföras med referensvärdet (enligt Strålsäkerhetsförordningen) för att avgöra om radonhalten är förhöjd eller inte. Mätresultatet är godkänt för användning i kontakt med myndigheter, till exempel vid tillsyn.

Du behöver alltid minst två radondosor för radonmätning i en villa. Och minst en radondosa på varje våningsplan med vistelserum. Fler radondosor kan ge värdefull information. Registrera radondosor som är placerade i biutrymmen som placerade i ”ej boutrymme” så kommer de inte med vid beräkningen av årsmedelvärdet.

Radonmätningen ska vara minst 60 dagar lång och göras under perioden 1 oktober till 30 april, den så kallade uppvärmningssäsongen.

Så här gör du som bor i villa, radhus eller kedjehus en långtidsmätning:

Korttidsmätning av radonhalten

En korttidsmätning eller indikativ mätning av radonhalten blir inte lika tillförlitlig som en långtidsmätning och ger inget årsmedelvärde för radonhalten. Anledningen är att radonhalten normalt varierar över tid. Radonhaltens medelvärde under en kort mättid kan därför vara högre eller lägre än vad den hade varit under en längre mätning.

Mätresultatet från en korttidsmätning kan ge en indikation på radonhalten, framförallt om man vet vilka omständigheterna var under mätningen. Ofta är till exempel radonhalten låg när det blåser och högre när det är vindstilla, förutsatt att ventilationssystemet använder sig av uteluftsventiler.

Vi beskriver metoderna närmare på sidan Mätmetoder.

Låt oss ta en förutsättningslös diskussion om du har behov av en radonmätning som inte finns beskriven.