Hoppa till innehåll

Radonmätning i skolor och förskolor

Radonmätning i skola

Det är nödvändigt att göra en radonmätning i skolor och förskolor för att visa att man bedriver verksamheten i enlighet med miljöbalken och Strålskyddsförordningen. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m3. Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen av arbetsmiljön.

Orienterande radonmätning

Första steget är, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, att göra en orienterande radonmätning. Socialstyrelsen har publicerat en Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor för att förtydliga tillämpningen på dessa arbetsplatser.

Man gör en orienterande radonmätning i skolor och förskolor med radondosor för långtidsmätning. Mättiden ska vara minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april. Metodbeskrivningen och den kompletterande vägledningen ger rekommendationer för hur många lokaler som man ska mäta. Om det finns blåbetong i huset och om lokalerna har markkontakt ska man ta hänsyn till det. Därför kan man behöva göra en gammamätning för att klargöra om det finns blåbetong eller inte.

Vi erbjuder den hjälp du behöver för att utföra en orienterande radonmätning i skolor och förskolor. Det kan vara allt ifrån att leverera radondosor som du själv hanterar till att vi gör hela jobbet åt dig.

Uppföljande radonmätning

Om en orienterande radonmätning i skolor och förskolor visar att radonhalten i någon lokal är över referensnivån bör man göra en uppföljande radonmätning. Genom att mäta med registrerande radoninstrument kan man följa radonhaltens variation. En tidsstyrd ventilation säkrar ofta en låg radonhalt under skol- och arbetstid medan radonhalten kan vara hög under natten när ventilationen är avstängd. I sådana fall är det i sin ordning att en orienterande radonmätning visar en radonhalt över referensnivån.

Vi kan givetvis också hjälpa till med den uppföljande radonmätningen. Då tittar vi på hur radonhalten är under skol- och arbetstid och bedömer om man behöver göra någon åtgärd för att sänka radonhalten.

Hör av dig så berättar vi mer.

Vi beskriver metoderna närmare på sidan Mätmetoder.

Låt oss ta en förutsättningslös diskussion om du har behov av en radonmätning som inte finns beskriven.