Hoppa till innehåll

Radonmätning i lägenheter

En radonmätning i lägenheter – hyresrätter såväl som bostadsrätter – är nödvändig för att visa att man bedriver verksamheten i enlighet med miljöbalken och Strålskyddsförordningen. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m3. Kommunens miljö- och hälsoförvaltning har ansvar för tillsynen av bostadsmiljön.

Långtidsmätning av radonhalten – egenkontroll

En radonmätning i lägenheter ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder för att mätresultatet ska kunna jämföras med referensnivån för radonhalten.

Man gör en radonmätning i lägenheter med radondosor för långtidsmätning. Mättiden ska vara minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april. Metodbeskrivningen ger rekommendationer för hur man väljer ut vilka lägenheter som man ska mäta. Om det finns blåbetong i huset och om lokalerna har markkontakt ska man ta hänsyn till det. Därför kan man behöva göra en gammamätning för att klargöra om det finns blåbetong eller inte.

Vi erbjuder den hjälp du behöver för att utföra radonmätningen. Det kan vara allt ifrån att leverera radondosor som du själv hanterar till att vi gör hela jobbet åt dig.

När vi gör hela jobbet fokuserar vi på att uppfylla mätplanen och att minimera besväret för de boende. Det ger nöjda hyresgäster/bostadsrättshavare och uppdragsgivare.

Hör av dig så berättar vi mer.

Vi beskriver metoderna närmare på sidan Mätmetoder.

Låt oss ta en förutsättningslös diskussion om du har behov av en radonmätning som inte finns beskriven.