Radonbidraget upphör 2015

Det statliga bidraget för åtgärder som sänker radonhalten i egnahem försvinner i och med 2014 års utgång.

Läs mer radonbidragets upphörande på Boverkets hemsida.