Hoppa till innehåll

Radonbidrag 2018

Nu är det klart att småhusägare med förhöjd radonhalt i sina hus kan söka radonbidrag för saneringsåtgärder från och med 2018-07-01. Bidraget kan sökas för 50% av kostnaden upp till 50 000 kr. Det maximala radonbidraget är med andra ord 25 000 kr. För att kunna få radonbidrag får radonsaneringen inte påbörjas innan bidragsansökan gjorts. Se även sidan Radonbidrag. Hör av dig om det är något du undrar över kring radonbidraget.