Hoppa till innehåll

Radon på arbetsplatser

Statistik från ett ackrediterat radonlaboratorium visar att en av fem arbetsplatser har radonhalter över gällande referensnivå som är 200 Bq/m3. Därför är det viktigt att göra en radonmätning på arbetsplatsen.

Vilka regler gäller för radon på arbetsplatser?

Du som är arbetsgivare ska bedöma om dina arbetstagare riskerar att utsättas för förhöjd radonexponering genom att mäta radonhalten. Visar det sig att den är över referensnivån ska du vidta åtgärder för att minska den. Om inte det går så ska du anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats om radon.

Hur ska en radonmätning på arbetsplatsen utformas?

Till att börja med bör du göra en orienterande radonmätning för att få en uppfattning om radonsituationen. Den ska vara minst två månader lång och göras under perioden 1 oktober till 30 april.

Om någon lokal har en radonhalt över referensnivån kan en uppföljande mätning behövas för att till exempel visa vad radonhalten är under arbetsdagen.

Du måste vidta åtgärder om radonhalten är över referensnivån under arbetstid.

Läs mer om hur mätningen ska göras i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser.

Socialstyrelsen har förtydligat hur metodbeskrivningen ska tillämpas i skolor och förskolor.

Genomförande av radonmätning

Den orienterande mätningen gör du lämpligen med spårfilmsdosor (”radonpuckar”). Kontakta oss för att klara ut hur många dosor som behövs och för att beställa. Vi kan hjälpa till med utplacering och insamling av dosorna.