Hoppa till innehåll

Planera och genomför egenkontroll av radonhalten

Enligt miljöbalken ska alla fastighetsägare (inkluderat bostadsrättsföreningar) se till att inomhusmiljön inte är skadlig för människor som vistas där. Radonhalten får inte överstiga riktvärdet. Fastighetsägaren ska genom egenkontroll mäta radonhalten och åtgärda den om den är över riktvärdet.

Mätningen behöver planeras, hyresgäster behöver aviseras, mätdetektorer ska placeras ut och samlas in och mätresultaten ska utvärderas. Om det finns förhöjda halter av radon så behöver orsakerna utredas och åtgärder för att sänka halten vidtas.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion innan budgeten för nästa år ska göras.