Hoppa till innehåll

Passa på att beställa radonmätning innan semestern

Har du inte mätt radonhalten hemma de senaste fem åren rekommenderar vi att du gör det. Radonmätningen gör du lätt själv. Du beställer ett mätpaket som innehåller

  • minst 2 radondetektorer, s.k. spårfilmsdosor, även kallade radonpuckar p.g.a. sin form
  • formulär som ska fyllas i med uppgifter om fastigheten och detektorernas placering under mätningen
  • portofritt returkuvert

Mätpaketet levereras kring den 1 oktober av ett ackrediterat mätlaboratorium som också fakturerar dig efter leveransen. Du placerar ut radondetektorerna enligt medföljande anvisning. Spara förpackningen och följ instruktionen noggrant. Efter minst två månader, gärna tre, returnerar du detektorerna till laboratoriet som analyserar dem. Efter någon vecka får du resultatet per post. Vi tar del av resultatet.

Du behöver minst en detektor per våningsplan med boutrymme och minst två sammanlagt (även i en enplansbostad) för att mätningen ska vara korrekt.

Kontakta oss för att beställa din mätning.