Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Vi är mycket glada åt att du visat intresse för vårt företag, RadonAssistans i Skåne AB. Din integritet och skyddet av dina personuppgifter är mycket viktiga för oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Vidare informerar vi dig som är registrerad om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

RadonAssistans i Skåne AB, Fåglasång 541, 247 35 Södra Sandby, ansvarar för de personuppgifter som vi behandlar.

Personuppgifter som vi behandlar

När du vill använda dig av våra tjänster kan vi behandla dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress och adressuppgifter samt vilken tjänst det rör sig om, för att kunna besvara din förfrågan. Vi registrerar även relevanta fastighetsuppgifter. Då vår kontakt med dig leder till ett avtal kan vi behöva ytterligare personuppgifter för att t.ex. kunna hantera en ROT-avdragsbegäran.

Vid besök i fastigheter vi har en förfrågan om eller ett uppdrag i, kan vi fotografera dokument och iakttagelser som är eller kan vara relevanta i sammanhanget. Vi kan också behandla elektroniska dokument som du själv tillhandahåller.

Därutöver kan vi komma att samla in uppgifter om dina besök på vår webbplats, se ”Cookies” nedan.

Ändamål

RadonAssistans behandlar personuppgifter för följande ändamål.

Fullgörelse och administration av avtal m.m.

Uppgifterna behandlas för att kunna fullfölja avtalet med dig och uppfylla gällande lagstiftning. Behandling av uppgifter kan också ske för att vidta åtgärder som du begärt innan ett avtal ingås.

Marknadsföring och kundvård

Uppgifterna behandlas för att hantera förfrågningar från dig som kund och anpassa direktmarknadsföring till de personer som gett sitt samtycke till att få nyhetsbrev.

Produkt- och tjänsteutveckling

Uppgifterna används för att göra diverse analyser avseende marknad, kundkategorier och tjänster i syfte att utveckla vårt utbud av tjänster och vårt sätt att tillhandahålla dem.

Cookies

Vi använder Google Analytics för att spåra antalet besökare på vår webbplats men samlar inte in någon personlig information eller lagrar IP-adress lokalt på vår webbplats. Det här används endast för att övervaka antalet träffar på våra sidor. Därför kan vi inte spåra enskilda användare eller deras fysiska adresser.
Cookies från tredje part på denna webbplats används för att tillhandahålla analyser.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Mer information om cookies

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi förmedlar normalt sett aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part, med följande undantag:

  • då vi behöver samarbeta med en partner för att erbjuda dig en så bra radonsaneringslösning som möjligt
  • då vi förmedlar radonmätningstjänster från ett radonlaboratorium
  • då vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet
  • då du begärt det, exempelvis att lämna ut ett dokument till en mäklare

Var vi lagrar dina personuppgifter

All information du lämnar till oss behandlas på lokala lagringsenheter, som är lösenordskyddade (med säkra lösenord) eller inlåsta. E-post behandlas på vårt webhotell (Binero). Kundregister och fakturor behandlas av en tjänsteleverantör (Speedledger).

Vi har de nödvändiga avtalen och har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att dina personuppgifter ska skyddas och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver. Viss information raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen kräver.

Personuppgifterna behandlas under den period som behövs för att interagera med dig.  Om du anlitat oss för hjälp med undersökningsplikten, eller om du gjort en förfrågan som inte lett till ett avtal sparas uppgifterna inte längre än 2 år efter att affärsrelationen har upphört. Om vi gjort en utredning eller en installation kan vi behålla informationen i upp till 10 år för att kunna följa upp installationen och tillhandahålla kopior av dokumenten.

Direktmarknadsföring

På webbplatsen har du möjlighet att ge ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev via e-post.

Om du redan är kund, kan vi också skicka vårt nyhetsbrev via e-post, under förutsättning att du samtyckt till mottagande av sådan information.

Återkallelse av samtycke

Om du vill avregistrera dig från vår e-postlista för nyhetsbrev så går du enklast till ett tidigare nyhetsbrev från RadonAssistans och klickar på länken för avregistrering.

Registerutdrag, rättelse och rätten att bli bortglömd

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Du kan också begära att vi tar bort alla dina personuppgifter. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande och innehålla uppgift om för- och efternamn och eventuellt kundnummer.

Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på radonassistans.se/. Större förändringar i denna integritetspolicy kan komma att meddelas via e-post.

Exit mobile version