Om oss

RadonAssistans är ett fristående konsultföretag, som med personligt engagemang hjälper dig till en tryggare inomhusmiljö. Vi gör radonrelaterade mätningar, radonbesiktningar, radonriskutredningar och radonsaneringar. Genom att arbeta i hela kedjan bygger vi erfarenhet och kunskap som du har nytta av.

Vår verksamhet

RadonAssistans verkar för att sprida kunskap om radon i inomhusmiljön. Vi förklarar hur forskare och myndigheter ser på radon och beskriver hur man går till väga för att skaffa underlag för egna beslut. Vår förhoppning är att du ska hitta svar på många av dina frågor på vår webbplats. Använd gärna sökfunktionen. Du är självklart välkommen att kontakta oss med dina frågor om du hellre vill det.

RadonAssistans vill att alla ska kunna ta reda på hur mycket radon de har inomhus, eftersom Folkhälsomyndigheten anser att en förhöjd radonhalt utgör en olägenhet för hälsan. Vi erbjuder därför som ett första steg en kostnadsfri telefonkonsultation inför din radonmätning.

När mätningen är genomförd och resultatet står klart kan vi vid behov förklara vad det innebär.

Om det visar sig att radonhalten är förhöjd erbjuder vi en radonbesiktning för att ta reda på varifrån radonet kommer och föreslå hur man kan minska halten. Den dokumentation som ingår i radonbesiktningen uppfyller kraven för att göra en radonbidragsansökan.

Vid behov av ”second opinion” har vi kontakt med andra radonaktörer i landet, för att säkerställa en riktig analys. Vi samarbetar också för att öka antalet radonmätningar. Varje radonmätning är viktig för att hitta de bostäder och arbetsplatser där radonhalten behöver sänkas.

Vi utför radonsaneringar. För de radonsaneringsåtgärder som vi inte själva har möjlighet att offerera kan vi förmedla kontakt med beprövade entreprenörer i vårt nätverk. Våra mätkunder utanför Skåne kan vi erbjuda hjälp med radonsanering genom samarbeten med kollegor ute i landet, bland andra Comnet Radonsanering och Radonsanering Syd. Vi hjälper gärna dig som är mätkund till andra distributörer av mätdosor, till exempel radonmätningar.se och radonmätning.se, att få ned radonhalten. Din integritet är viktig för oss så du måste givetvis ta kontakt med oss själv eller medge att din dosdistributör ber oss kontakta dig.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Skåne.

Vi följer standardavtalet ABK 09.

Vi använder professionella mätinstrument som vi kalibrerar och kontrollerar regelbundet.

Företagets ledning

Carl driver företaget
Carl driver företaget RadonAssistans i Skåne AB

Jag, Carl Almquist, startade verksamheten 2012 och sedan 2019 bedriver jag den i aktiebolagsform.

Jag är civilingenjör och har tidigare arbetat bland annat med utprovning av programvara och datorsystem inom industrin. Mycket av det tankesätt som jag använt där kommer till nytta i arbetet med radon.

Två av de hus jag bott i har haft förhöjd radonhalt och därför radonsanerats. Efter att ha genomgått en strålbehandling vet jag att joniserande strålning inte är att leka med. I det goda syftet med strålbehandlingen är det strålningens förmåga att skada och döda celler som utnyttjas. Men varför utsätta sig för det mer än nödvändigt genom att bo eller arbeta där radonhalten är hög?

Jag har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) utbildning för åtgärder mot radon med godkänt slutprov. Företaget är medlem i Svensk Radonförening.

svensk_radonforening__logo_lres