Om oss

RadonAssistans är ett fristående konsultföretag, som med personligt engagemang hjälper dig till en tryggare inomhusmiljö. Vi gör radonrelaterade mätningar, radonbesiktningar, radonriskutredningar och radonsaneringar. Genom att arbeta i hela kedjan bygger vi erfarenhet och kunskap som du har nytta av.

RadonAssistans verkar för att sprida kunskap om radon i inomhusmiljön. Vi förklarar hur forskare och myndigheter ser på radon och beskriver hur man går till väga för att skaffa underlag för egna beslut. Vår förhoppning är att du ska kunna hitta svar på många av dina frågor på vår webbplats. Du är självklart välkommen att kontakta oss med dina frågor om du hellre vill det.

RadonAssistans vill att alla ska kunna ta reda på hur mycket radon de har inomhus, eftersom Folkhälsomyndigheten anser att en förhöjd radonhalt utgör en olägenhet för hälsan. Vi erbjuder därför som ett första steg en kostnadsfri telefonkonsultation inför din radonmätning.

När mätningen är genomförd och resultatet står klart kan vi vid behov förklara vad det innebär.

Visar det sig att radonhalten är förhöjd erbjuder vi en radonbesiktning för att ta reda på varifrån radonet kommer och föreslå hur man kan minska halten.

Vid behov av ”second opinion” har vi kontakt med andra radonaktörer i landet, för att säkerställa en riktig analys. Vi samarbetar också för att öka antalet radonmätningar. Varje radonmätning är viktig för att hitta de bostäder och arbetsplatser där radonhalten behöver sänkas.

Vi utför radonsaneringar. För de radonsaneringsåtgärder som vi inte själva har möjlighet att offerera kan vi förmedla kontakt med beprövade entreprenörer i vårt nätverk. Våra mätkunder utanför Skåne kan vi erbjuda hjälp med radonsanering genom samarbeten med kollegor ute i landet, bl.a. Comnet Radonsanering och Radonsanering Syd. Vi hjälper gärna mätkunder till andra distributörer av mätdosor, t.ex. radonmätningar.se och radonmätning.se, att få ned radonhalten, om så önskas. Din integritet är viktig för oss så du måste givetvis, i samråd med din dosdistributör, ta kontakt med oss själv eller medge att de ber oss kontakta dig.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Skåne.

Vi följer standardavtalet ABK 09.

Vi använder professionella mätinstrument som kalibreras och kontrolleras regelbundet.

Carl Almquist


Carl driver företaget RadonAssistans i Skåne AB

Företaget drivs av mig, Carl Almquist. Jag är civilingenjör och har tidigare arbetat bl.a. med utprovning av programvara och datorsystem inom industrin. Mycket av det tankesätt som jag använt där kommer till nytta i arbetet med radon.

Två av de hus jag bott i har haft förhöjd radonhalt och radonsanerats. Efter att ha genomgått en strålbehandling vet jag att joniserande strålning inte är att leka med. I det goda syftet med strålbehandlingen är det strålningens förmåga att skada och döda celler som utnyttjas. Varför utsätta sig för det mer än nödvändigt genom att bo eller arbeta där radonhalten är hög?

Jag har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) utbildning för åtgärder mot radon med godkänt slutprov. Företaget är medlem i Svensk Radonförening.

svensk_radonforening__logo_lres