Hoppa till innehåll

Nu är rätt tid att mäta radon

Nu är det tid att mäta radonhalten inomhus. Radonmätningen gör du lätt själv. Beställ ett mätpaket av oss. Det innehåller detektorer, s.k. spårfilmsdosor, som du placerar ut i din bostad, ett formulär som du ska fylla i och ett frankerat returkuvert. Efter minst två månader, helst tre, skickar du in detektorerna tillsammans med det ifyllda formuläret till mätlaboratoriet för analys. Någon vecka senare kommer mätrapporten med posten.

Mätsäsongen för radon är mellan den 1 oktober och 30 april. En mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska pågå under minst två månader, helst tre. Resultatet från en sådan långtidsmätning kan bl.a. användas i jämförelse med det riktvärde för radonhalten inomhus som Folkhälsomyndigheten menar utgör en olägenhet för människors hälsa. Åtgärder bör vidtas för att sänka en radonhalt över denna nivå. För att veta vilka åtgärder som är lämpliga måste man veta om radonet kommer från byggnadsmaterialet, marken, hushållsvattnet eller en kombination av dessa. Om ett företag anlitas för att utföra saneringsåtgärderna kan ROT-avdrag göras för arbetskostnaden.

Kontakta oss. Vi hjälper er hela vägen till en lägre radonhalt inomhus.

Etiketter: