Hoppa till innehåll

Rätt att förelägga fastighetsägare att genomföra en radonmätning i deras egen villabostad

Mark- och Miljööverdomstolen har i sin dom konstaterat att det var rätt att förelägga fastighetsägare att genomföra en radonmätning i deras egen villabostad

Ägaren av en villabostad är att anse som verksamhetsutövare när det gäller byggnadens effekter på människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade två fastighetsägare att genomföra en radonmätning i deras egen villabostad. Huset var byggt år 1965 då blåbetong, som kan innehålla radon, användes som byggmaterial. Fastighetsägarna hade invänt att huset renoverats och att all blåbetong tagits bort. Eftersom radon kunde finnas i marken samt finnas kvar i konstruktionen ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det fanns skäl att mäta radonhalten i bostaden.

Läs hela domen från Mark- och Miljööverdomstolen.

Etiketter: