Hoppa till innehåll

Höga radonhalter påträffade i nyproducerade lägenheter

Jag får ofta frågan om det är hus byggda under en viss tid som har störst risk för förhöjd radonhalter. Hus byggda under senare tid borde vara säkrare för radon. Är de täta mot marken bör de inte ha några radonproblem.

Ändå finns det nya hus som har radonhalter över riktvärdet. Alltså har man misslyckats med en del grunder av okunskap eller försummelse och slarv. Det gäller inte enbart småhus.

VVS Forum och Dagens Nyheter uppmärksammar att nya flerbostadshus har byggts på ett sätt som orsakat höga radonhalter inomhus.

Byggherren ansvarar enligt Boverkets Byggregler, BBR, för att det färdiga huset har en låg radonhalt. Markens porositet och radonhalt bör styra vilka skyddsåtgärder som behövs mot radon. En geoteknisk undersökning och mätning av radonhalten i marken visar vilka risker man behöver hantera.

Läs våra tips inför ditt byggprojekt.

 

Exit mobile version