Hoppa till innehåll

Har du mätt radonhalten hemma?

Om ditt svar är ”nej”

Trots att radon är vanligt förekommande i inomhusluften, och dessutom är ohälsosamt, är det inte alla som har mätt radonhalten hemma. Ju högre radonhalten är och ju längre tid man befinner sig i denna miljö desto större är risken att ta skada av radonet. Folkhälsomyndigheten betraktar en radonhalt över 200 Bq/m3 som en olägenhet för människors hälsa. Det enda sättet att ta reda på radonhalten är genom att göra en radonmätning.

Om ditt svar är ”ja”

Har du konstaterat att radonhalten hemma är över 200 Bq/m3 bör du göra något för att sänka den till en nivå under detta värde. Det går alltid att göra. Som underlag för beslut om vilka åtgärder du ska göra behöver du en radonbesiktning.

Har du en radonhalt under 200 Bq/m3 behöver du inte göra något. Om du vill sänka den ytterligare kan du självklart göra det.

Gör något idag

Kontakta oss och beställ en radonmätning eller en radonbesiktning. Är det något du undrar över om radon inomhus är du givetvis också välkommen att höra av dig.

Etiketter: