Hoppa till innehåll

Gränsvärdet för radon bör sänkas

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet ifrågasätts det svenska gränsvärdet för radonhalten inomhus. WHO menar att man tidigare underskattat riskerna med radon i bostäder och rekommenderar en sänkning av gränsvärden. För svenska myndigheter väger  samhällsekonomiska argument tyngre än enskilda människoliv och folkhälsan. Debattörerna föreslår att gränsvärdet vid nybyggnation sänks till 100 Bq/m3.

Etiketter: