Radonbidrag

Det har varit möjligt att söka radonbidrag från och med 2018-07-01. Bidraget riktade sig till egnahemsägare och var 50% av kostnaden för radonsaneringsåtgärden, dock maximalt 25 000 kr.

Anslagna medel slut

De anslagna medlen för bidrag till åtgärder mot radon i småhus 2021 har reserverats för ansökningar inkomna under de första månaderna av året. Beviljade bidrag som inte kommer att utbetalas, t.ex. för att åtgärderna blev billigare än beräknat, ska fördelas på ansökningar som ligger på kö. Sedan är bidraget slut!

Läs det senaste på Boverkets webplats.

Ansökan om radonbidrag

Du ansöker enklast om bidraget med ditt Bank-ID men du kan också använda en ansökningsblankett som du laddar ned från Boverkets webplats.

Skärmbild av radonbidragsansökan med Bank-ID.
Ansökan med Bank-ID

För en ansökan gäller följande villkor

  • radonhaltens årsmedelvärde är över 200 Bq/m3
  • mätresultatet är inte äldre än 5 år
  • radonkällorna är dokumenterade
  • välgrundade åtgärdsförslag dokumenterade
  • inga saneringsåtgärder får ha påbörjats före ansökan om radonbidrag har inkommit till länsstyrelsen
  • ansökan görs för endast materialkostnaden om bidraget kombineras med ROT-avdrag på arbetskostnaden

ROT-avdrag för åtgärder mot radon

Arbetskostnaden för åtgärder som syftar till att sänka radonhalten är godkända för ROT-avdrag. Om du söker radonbidrag för hela radonsaneringskostnaden kan du dock inte få något ROT-avdrag.