Hoppa till innehåll

ROT-avdrag och radonbidrag

Skatteverket kan bevilja ROT-avdrag på arbetskostnaden för åtgärder mot radon – radonsanering. Läs

mer på skatteverket.se. ROT-avdraget görs direkt på fakturan.

Det har funnits ett statligt bidrag för radonåtgärder, det så kallade radonbidraget. Det finns inte längre. Bidraget gick att söka till och med 2021.