Hoppa till innehåll

Hälsopåverkan av radon

Att långvarigt utsätta sig för radon kan orsaka lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter man utsätts för, desto större är risken. Bedömningen är att det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen. Strålskyddsmyndigheten bedömer att ca 500 människor dör i lungcancer orsakad av radon varje år. Huvuddelen av dessa, ca 90 %, är rökare.

Rökning i sig innebär en större hälsorisk än radon. Därmed kan en rökare minska sin risk att utveckla lungcancer betydligt effektivare genom att sluta röka än genom att åtgärda en måttligt förhöjd radonhalt.

Det är radonets olika sönderfallsprodukter, s.k. radondöttrar, som utgör den stora faran. De är laddade metalljoner som lätt fastnar på partiklar i luften och som vi andas in. Väl nere i luftrör och lungor avger de energirik alfastrålning som skadar de oskyddade cellerna. Kroppens skyddssystem försöker reparera skadorna och tvingas i många fall ersätta cellerna med nya. Det kan leda till mutationer och onormalt hög cellproduktion, och i ett längre perspektiv, utveckling av lungcancer.

Den största hälsorisken med radon i hushållsvatten är att radon avgår till inomhusluften och bidrar till en förhöjd radonhalt. När vattnet lämnar kranen så avgår en större eller mindre andel av radonet, beroende på vattnets temperatur och hur ”luftat” det blir under användningen.
När man dricker radonhaltigt vatten tas en del av radonet upp i kroppen. Vid sönderfallet av det intagna radonet får kroppens organ en stråldos som kan innebära risk för olika former av cancer. Den största stråldosen får mag-tarmkanalen.
Man bör vara särskilt noga med vatten som ges till barn. Barn dricker betydligt mera vatten direkt från kranen än vad vuxna gör.

I kapitlet om radon i Miljöhälsorapporten 2017 nämns indikationer på ett svagt samband mellan radon och barnleukemi och att en riskökning inte kan uteslutas.