Hoppa till innehåll

Fakta om radon

Denna video sammanfattar fakta om radon.

Radon är ett grundämne som finns naturligt i vår omgivning, och det kan påverka vår hälsa negativt. Därför har myndigheterna bestämt att våra bostäder inte ska ha höga halter av radon i inomhusluften. För att uppmätta radonhalter ska gå att jämföra har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram beskrivningar på hur mätningarna ska gå till.
Följande sidor beskriver detta mer i detalj.