Hoppa till innehåll

Europeiska radondagen den 7 november

Radon orsakar dubbelt så många dödsfall som trafiken. Ökad riskmedvetenhet, lagar och säkerhetsutrustning har minskat antalet döda i trafiken. Dödsfallen orsakade av radon kan också minska genom att vi alla tar hälsorisken på allvar och tar reda på vad radonhalten är hemma och på andra ställen där vi har ansvaret för inomhusmiljön (egenkontroll enligt miljöbalken). Är radonhalten förhöjd ska den givetvis minskas! Vi hjälper dig hela vägen!

Europeiska radondagen den 7 november syftar till att öka medvetenheten om radongasens hälsorisker och få fler att mäta radonhalten.

Läs hela uppropet från Svensk Radonförening.

Visste du detta om radon?

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/1K3kjNS0fsY” autohide=”no” loop=”yes” rel=”no” modestbranding=”yes” https=”yes”]

Kontakta oss om du vill veta mer och beställa en radonmätning.