Radonbidrag

Radonbidraget upphör 2015

Det statliga bidraget för åtgärder som sänker radonhalten i egnahem försvinner i och med 2014 års utgång. Läs mer radonbidragets upphörande på Boverkets hemsida.