Kategori: Radonbidrag

Lungcancerpodden om radon

Vill du lyssna istället för att läsa? Då vill vi rekommendera avsnitt 42 i Lungcancerpodden som handlar om radon. Frågor som besvaras är bl.a. vad radon är, vad strålning är, varför radon är farligt, hur man mäter radon och en

Radonbidraget upphör 2015

Det statliga bidraget för åtgärder som sänker radonhalten i egnahem försvinner i och med 2014 års utgång. Läs mer radonbidragets upphörande på Boverkets hemsida.

Top