Kategori: Radonbesiktning

Utred och åtgärda förhöjd radonhalt

Nu när mätsäsongen är över kan det vara dags att ta tag i ett förhöjt radonvärde och ta reda på hur du kan få ned värdet. Anlita oss för att göra en radonbesiktning nu så hinner du kanske göra åtgärderna

Taggar: , ,

Förhöjda radonvärden utgör en brist enligt hyreslagen, ger rätt till hyresnedsättning

Det är viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar och åtgärdar höga radonvärden. Enligt en tingsrättsdom i Uppsala ska en hyresgäst få tillbaka 98 000 kr som kompensation för att hyresvärden inte sänkt hyran trots att radonhalten var klart över Socialstyrelsens

Taggar: , , ,

Ta tag i bostäder med för höga radonhalter!

Om några år ska alla bostäder i Sverige ha en radonhalt under 200 Bq/m3. Det har riksdagen bestämt. Skälet är att radon inomhus är en hälsorisk och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att mellan 400 och 500 personer dör av radon varje år.

Taggar: , , ,

Har du mätt radonhalten hemma?

Om ditt svar är ”nej” Trots att radon är vanligt förekommande i inomhusluften, och dessutom är ohälsosamt, är det inte alla som har mätt radonhalten hemma. Ju högre radonhalten är och ju längre tid man befinner sig i denna miljö

Taggar:
Top