Kategori: Radon allmänt

Lungcancerpodden om radon

Vill du lyssna istället för att läsa? Då vill vi rekommendera avsnitt 42 i Lungcancerpodden som handlar om radon. Frågor som besvaras är bl.a. vad radon är, vad strålning är, varför radon är farligt, hur man mäter radon och en

Radon var dolt fel

Köparna av ett hus upptäckte inte att det fanns blåbetong i huset och stämde säljaren. Efter två turer i domstol har de nu fått rätt till prisavdrag på köpesumman, eftersom säljarna lämnat fel information vid köpet, skriver Allt om juridik.

Hundratusentals svenska hem har höga radonhalter

Hundratusentals svenska hem har höga halter av radon i inomhusluften. De boende utsätts för onödigt stor risk att drabbas av lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten finns de flesta av de ca 400 000 bostäderna med förhöjd radonhalt i kommunala fastighetsbolag på mindre

Den 7 november är det den Europeiska Radondagen

European Radon Association (ERA) har utnämnt den 7 november till Europeiska Radondagen. Syftet är att skapa större medvetenhet om radon och den hälsorisk radonet innebär. Om alla bostäder i Sverige som idag har en radonhalt över riktvärdet 200 Bq/m3 skulle

Vad innebär din radonhalt?

Årsmedelvärde

Har du mätt radonhalten och fått ett årsmedelvärde över riktvärdet, som är 200 Bq/m3, så bör du vidta åtgärder för att sänka halten. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du ett årsmedelvärde under riktvärdet men över ca 100 Bq/m3

Taggar: ,

Förhöjda radonvärden utgör en brist enligt hyreslagen, ger rätt till hyresnedsättning

Det är viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar och åtgärdar höga radonvärden. Enligt en tingsrättsdom i Uppsala ska en hyresgäst få tillbaka 98 000 kr som kompensation för att hyresvärden inte sänkt hyran trots att radonhalten var klart över Socialstyrelsens

Taggar: , , ,

Ta tag i bostäder med för höga radonhalter!

Om några år ska alla bostäder i Sverige ha en radonhalt under 200 Bq/m3. Det har riksdagen bestämt. Skälet är att radon inomhus är en hälsorisk och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att mellan 400 och 500 personer dör av radon varje år.

Taggar: , , ,

Planerar du att renovera?

Det finns olika strategier för renovering. En del sätter igång direkt de köpt ett hus medan andra tar längre tid på sig. En anledning att inte rusa åstad är radonrisken. Läs mer om radon i samband med renovering. Tveka inte

Taggar: , , ,

Gränsvärdet för radon bör sänkas

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet ifrågasätts det svenska gränsvärdet för radonhalten inomhus. WHO menar att man tidigare underskattat riskerna med radon i bostäder och rekommenderar en sänkning av gränsvärden. För svenska myndigheter väger  samhällsekonomiska argument tyngre än enskilda människoliv och

Taggar:

Ställ frågor om radon på Facebook

Sök gärna svar på dina frågor om radon på radonassistans.se eller kontakta oss. Vill du ha Strålsäkerhetsmyndighetens svar kan du använda deras Facebook-sida som även finns bland länkarna till höger. Sidan är ett forum för frågor om radonets hälsorisker.

Top