Kategori: Egenkontroll

Väntar du på föreläggande om radonmätning?

Flera kommuner skärper tillsynen av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar för att miljökvalitetsmålen för 2020 ska uppfyllas. I Östra Skaraborg riskerar fastighetsägarna vite om de inte mäter radonhalten. Hur är det i din kommun? Väntar du på föreläggande, med den extra handläggningskostnad

Slutligt avgörande i rättsmål om hyresnedsättning p.g.a. radon

Ett rättsfall som vi skrivit om tidigare har överklagats i flera instanser och har nu avgjorts i Högsta Domstolen. Domen ger en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran för tiden efter det att hyresgästen hade påtalat bristen, d.v.s. den förhöjda

Kommun hotar med vite om inte radonhalten mäts

Kommunen tröttnade på att en stor andel fastighetsägare inte kontrollerat radonhalten. Hotar med vitesföreläggande. Läs hela artikeln. Hur fungerar egenkontrollen av miljöbalkens föreskrifter i din fastighet eller bostadsrättsförening? Vi kan hjälpa dig med råd och mätningar för egenkontrollen. Läs om

Planera och genomför egenkontroll av radonhalten

Enligt miljöbalken ska alla fastighetsägare (inkluderat bostadsrättsföreningar) se till att inomhusmiljön inte är skadlig för människor som vistas där. Radonhalten får inte överstiga riktvärdet. Fastighetsägaren ska genom egenkontroll mäta radonhalten och åtgärda den om den är över riktvärdet. Mätningen behöver

Taggar: , , , ,
Top