Kategori: Blåbetong

Lungcancerpodden om radon

Vill du lyssna istället för att läsa? Då vill vi rekommendera avsnitt 42 i Lungcancerpodden som handlar om radon. Frågor som besvaras är bl.a. vad radon är, vad strålning är, varför radon är farligt, hur man mäter radon och en

Radon var fel i fastighet

Det är viktigt säljare av en fastighet lämnar korrekt information. Det framgår av en dom i Svea Hovrätt som Fastighetsmäklarförbundet relaterar till i artikeln Radon var fel i fastighet. En fastighetsägare som har tagit reda på husets radonegenskaper och dokumenterat

Radon i Malmöfastigheter

Miljöförvaltningen i Malmö Stad hävdar att det inte finns blåbetong i Malmös offentliga byggnader. Däremot kan det finnas i privata bostäder och hyresfastigheter. Med en gammamätning kan man enkelt avgöra om byggnadsmaterialet i ett hus producerar mer radon än normalt.

Slutligt avgörande i rättsmål om hyresnedsättning p.g.a. radon

Ett rättsfall som vi skrivit om tidigare har överklagats i flera instanser och har nu avgjorts i Högsta Domstolen. Domen ger en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran för tiden efter det att hyresgästen hade påtalat bristen, d.v.s. den förhöjda

Hur vet man om det är blåbetong i huset?

Blåbetong eller blågrå lättbetong har fått sin benämning av sin färg. Man kan inte avgöra på färgen hur mycket radon den producerar. Med en gammamätare som är avsedd för att detektera gammastrålningen från det radium som finns i blåbetongen kan

Top