Författare: RadonAssistans

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

I samband med att EUs dataskyddslag (General Data Protection Regulation, GDPR) började gälla uppdaterade vi vår integritetspolicy. Läs den gärna!

Radonbidrag 2018

Nu är det klart att småhusägare med förhöjd radonhalt i sina hus kan söka radonbidrag för saneringsåtgärder från och med 2018-07-01. Bidraget kan sökas för 50% av kostnaden upp till 50 000 kr. Det maximala radonbidraget är med andra ord

Skärpt kontroll av radon på arbetsplatser

EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom), som börjar gälla i februari 2018, ställer krav på nationella handlingsprogram för att sänka radonhalten på arbetsplatser och i bostäder. Bland annat ska arbetsgivare rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten om radonhalten på arbetsplatsen överstiger Arbetsmiljöverkets gränsvärde som är

Radonbidraget återinförs 2018

Det ekonomiska stödet till egnahemsägare för radonsaneringsåtgärder återinförs i sommar. Alla regler för stödet är ännu inte fastställda. Klart är dock att den maximala beloppsgränsen höjs till 25 000 kr och kan inte överstiga 50 % av kostnaden. Radonmätningen som

Höga radonhalter påträffade i nyproducerade lägenheter

Jag får ofta frågan om det är hus byggda under en viss tid som har störst risk för förhöjd radonhalter. Hus byggda under senare tid borde vara säkrare för radon. Är de täta mot marken bör de inte ha några

Europeiska radondagen den 7 november

Radon orsakar dubbelt så många dödsfall som trafiken. Ökad riskmedvetenhet, lagar och säkerhetsutrustning har minskat antalet döda i trafiken. Dödsfallen orsakade av radon kan också minska genom att vi alla tar hälsorisken på allvar och tar reda på vad radonhalten

Lungcancerpodden om radon

Vill du lyssna istället för att läsa? Då vill vi rekommendera avsnitt 42 i Lungcancerpodden som handlar om radon. Frågor som besvaras är bl.a. vad radon är, vad strålning är, varför radon är farligt, hur man mäter radon och en

Ett misstag att ta bort radonbidraget

I en intervju med Ekot 2017-09-02 säger bostadsminister Peter Eriksson att “det var ett misstag att ta bort radonbidraget”. Regeringen har i höstbudgeten avsatt medel för information om radon och bidrag till villaägare för sanering av förhöjda radonhalter. Lyssna på

Väntar du på föreläggande om radonmätning?

Flera kommuner skärper tillsynen av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar för att miljökvalitetsmålen för 2020 ska uppfyllas. I Östra Skaraborg riskerar fastighetsägarna vite om de inte mäter radonhalten. Hur är det i din kommun? Väntar du på föreläggande, med den extra handläggningskostnad

Radon var dolt fel

Köparna av ett hus upptäckte inte att det fanns blåbetong i huset och stämde säljaren. Efter två turer i domstol har de nu fått rätt till prisavdrag på köpesumman, eftersom säljarna lämnat fel information vid köpet, skriver Allt om juridik.

Top