Din lokala radonexpert

Vi hjälper dig i Skåne till en tryggare fastighetsaffär och en lägre radonhalt inomhus


Standardtjänster som kan anpassas till ditt behov

Radon bildas från radium
Gammamätning/ radonmätning

Vilken mätning är bäst i ditt fall?

Radonbesiktning måste göras före radonsaneringen
Radonbesiktning

Vi föreslår lämpliga radonsanerings-åtgärder.

Radonsanering
Radonsanering

Vi utför åtgärder som sänker radonhalten.

Spårfilmsdosa

Mät radonhalten!

Det finns många skäl att känna till radonhalten. Vi rekommenderar att du mäter radonhalten om det inte gjorts på länge och när det gjorts förändringar i bostaden som påverkar ventilationen eller tätheten i grunden.

Egenkontroll av radon

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Radonhalten ska kontrolleras genom egenkontroll.

Flerbostadshus

Radon på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagarna inte utsätts för hög radonexponering.

Gör en radonmätning på arbetsplatsen
Vit och blågrå lättbetong

Finns det blåbetong i ditt hus?

Blåbetong undersöks bäst genom en gammamätning. Den visar om materialet producerar lite eller mycket radon liksom var det finns.

Vill du minska radonhalten?

Först måste en radonbesiktning göras för att klargöra radonkällorna och husets förutsättningar. Utifrån din ambition för radonhalten föreslår vi åtgärder för att sänka radonhalten. Ta in offerter på åtgärderna och ansök om radonbidrag. När det är klart kan radonsaneringen påbörjas.

Avluft från marksug

Ska du bygga nytt?

Radonhalten i marken är en faktor att ta hänsyn till när nya byggnader planeras. En del kommuner kräver att den mäts. Förebyggande skyddsåtgärder bör göras för att radonhalten ska vara låg i den färdiga byggnaden.

Merkradonmätning

Radonbidrag

För att du ska kunna få ekonomiskt stöd för att sänka radonhalten måste radonhaltens årsmedelvärde vara över 200 Bq/m3 och radonmätningen vara högst fem år gammal.Senaste inläggen

>200

gammamätningar

>100

radonbesiktningar

7

år i branschenKontaktuppgifter


RadonAssistans i Skåne AB
Fåglasång 541
247 35 Södra Sandby

tel: 0709 31 31 71

Skicka e-post

Öppna vår facebook-sida

Godkänd för F-skatt och ansvarsförsäkrad

Medlemskap och nätverkande


Svensk Radonförening
BNI - Business Network International
Företagarna Lund