Hoppa till innehåll

Din lokala radonexpert

Vi hjälper dig i Skåne till en tryggare fastighetsaffär och en lägre radonhalt inomhus


Standardtjänster som kan anpassas till ditt behov

Radon bildas från radium

Radonmätning / gammamätning

Vilken mätning är bäst i ditt fall?

Radonbesiktning

Vi föreslår lämpliga radonsaneringsåtgärder.

Radonsanering

Vi hjälper er med åtgärder som sänker radonhalten.

Gör en radonmätning!

Det finns många skäl att känna till radonhalten. Vi rekommenderar att du gör en radonmätning om det inte gjorts på länge och när det gjorts förändringar i byggnaden som påverkar ventilationen eller tätheten i grunden.

Spårfilmsdosa

Flerbostadshus

Egenkontroll av radon

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot i din brf är du ansvarig för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Därför ska radonhalten kontrolleras genom egenkontroll.


Radon på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagarna inte utsätts för hög radonexponering på arbetsplatsen.

Gör en radonmätning på arbetsplatsen

Blåbetongvägg

Finns det blåbetong i ditt hus?

Blåbetong undersöks bäst genom en gammamätning. Den visar om materialet producerar lite eller mycket radon liksom var det finns.


Vill du minska radonhalten?

Först måste en radonbesiktning göras för att klargöra radonkällorna och husets förutsättningar. Utifrån din ambition för radonhalten föreslår vi åtgärder för att sänka radonhalten. Ta in offerter på åtgärderna och genomför radonsaneringen.


Merkradonmätning

Ska du bygga nytt?

Radonhalten i marken är en faktor att ta hänsyn till när nya byggnader planeras. En del kommuner kräver att den mäts. Förebyggande skyddsåtgärder bör göras för att radonhalten ska vara låg i den färdiga byggnaden.


ROT-avdrag för radonsanering

Skatteverkets regler för ROT-avdrag på arbetskostnaden gäller också åtgärder mot radon i småhus.Senaste inläggen


Kontaktuppgifter


RadonAssistans i Skåne AB
Fåglasång 541
247 35 Södra Sandby

tel: 0709 31 31 71

Skicka e-post

Öppna vår facebook-sida

Godkänd för F-skatt och ansvarsförsäkrad

Medlemskap och nätverkande


Svensk Radonförening
Företagarna Lund