Beställ radonmätning

Antal radondosor

Bestäm antalet radondosor enligt följande:

  • Mätning av radon ska ske i rum som används varje dag, dock inte kök. Välj lämpligen sovrum, vardagsrum, allrum, gillestuga.
  • För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas.
  • Om bostaden har flera våningsplan som används som bostadsutrymme ska minst en radonmätning göras på varje plan.
  • Om utrymmen i källare används som bostadsutrymme ska radonmätning ske även där.
  • För en bostad i ett eller två plan är det tillräckligt med 2 radondosor.
  • Beställ ytterligare radondosor om det är fler våningar eller det finns behov av fler mätpunkter. Det är endast radonmätningar i bostadsutrymmen som används vid beräkning av radonhaltens årsmedelvärde för bostaden (gäller långtidsmätning).

Radondosorna levereras från ett ackrediterat laboratorium enligt nedan lämnade uppgifter och faktureras av oss. Beställaruppgifterna kan komma att kontrolleras. Vi tar del av mätresultatet.

Om du saknar e-postadress ber vi dig ringa in din beställning till oss på telefonnummer 0709-31 31 71.

Om du vill beställa något annat eller du vill begära offert för ett större radonmätningsprojekt ber vi dig kontakta oss på annat sätt än genom detta formulär.

Priser privatkunder

Långtidsmätning av radon med spårfilm (minst 2 månader):

  • 2 radondosor – 350 kr
  • extra radondosa – 175 kr

Korttidsmätning av radon med spårfilm (minst 10 dygn)

  • 2 radondosor – 500 kr
  • extra radondosa – 250 kr

Beställningsformulär

* indikerar obligatoriskt fält

Kommentera