Radonmätning

Det finns olika radonundersökningar man kan göra. En radonmätning görs för att fastställa radongashalten i luften. Den kan mätas på olika sätt för olika syften. I en del fall kan en gammamätning vara ett bra komplement eller ett alternativ för att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus.

Att göra en långtidsmätning är det mest tillförlitliga sättet att mäta radonhalten. Så här gör du:

Välj flik och den radonmätning du vill göra.

PrivatFöretag
Radonmätning, lång m. radondosor
Radonmätning, kort m. radondosor
Radonmätning, kort m. kontinuerligt registrerande instrument
Markradonmätning
Radonmätning, lång m. radondosor
Radonmätning, kort m. radondosor
Radonmätning, kort m. kontinuerligt registrerande instrument
Markradonmätning

Metoderna beskrivs närmare på sidan Mätmetoder.

Kontakta oss om du har behov av en radonmätning som inte finns bland de mättjänster vi erbjuder ovan så tar vi en förutsättningslös diskussion.

Kommentera