Radonmätning

Det finns olika sätt att undersöka radonsituationen. En radonmätning görs för att fastställa radongashalten i luften. Den kan mätas på olika sätt för olika syften. I en del fall kan en gammamätning vara ett bra komplement eller ett alternativ för att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus.

En radonmätning är nödvändig på arbetsplatser och i flerbostadshus (bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag eller fastighetsförvaltare) för att visa att verksamheten bedrivs i enlighet med miljöbalken. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan.

Det mest tillförlitliga sättet att mäta radonhalten på är att göra en långtidsmätning. Så här gör du som bor i villa, radhus eller kedjehus:

Radonmätning i flerbostadshus är snarlik men alla lägenheter behöver oftast inte mätas.
På arbetsplatser är reglerna för mätning av radon andra.
Hör av dig så berättar vi mer.

Välj flik och den radonmätning du vill göra.

PrivatFöretag
Radonmätning, lång m. radondosor
Radonmätning, kort m. radondosor
Radonmätning, kort m. kontinuerligt registrerande instrument
Markradonmätning
Radonmätning, lång m. radondosor
Radonmätning, kort m. radondosor
Radonmätning, kort m. kontinuerligt registrerande instrument
Markradonmätning

Metoderna beskrivs närmare på sidan Mätmetoder.

Kontakta oss om du har behov av en radonmätning som inte finns bland de mättjänster vi erbjuder ovan så tar vi en förutsättningslös diskussion.

Kommentera