Gammamätning

Gammamätning används för att avgöra om det finns blåbetong, var den finns och om den producerar lite eller mycket radon. Gammastrålningen bildas när radium sönderfaller. Ju högre strålningsintensitet desto högre radiuminnehåll och större radonproduktion.

Välj flik och den mätning du vill göra.

PrivatFöretag
Mätning av gammastrålning/blåbetong
Mätning av gammastrålning/blåbetong

Mätmetoden beskrivs närmare på sidan Mätmetoder.

Om du har behov av en radonrelaterad mätning som inte finns bland de mättjänster vi erbjuder ovan är du välkomna att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Gammamätning / kontroll av blåbetong

Mätning av gammastrålning, bl.a. från blåbetong