Sekretesspolicy

Ditt medgivande

Genom att använda den här webbplatsen godtar du villkoren i denna sekretesspolicy. Om du vill skicka information via denna webbplats måste du godkänna inhämtning, användning och vidarebefordran av den informationen enligt denna sekretesspolicy.

Information som du tillhandahåller

På vissa ställen på denna webbplats ombeds du att ange information som kan identifiera dig som person för att du ska kunna dra nytta av vissa funktioner som t.ex. beställningar och andra förfrågningar. I vissa fall kan information behöva vidarebefordras till våra samarbetspartners för att kunna fullfölja en förfrågan.

I formulären måste du godkänna att vi sparar de uppgifter du lämnar för att kunna fullgöra din begäran. Utöver det ber vi om ditt godkännande att spara kontaktuppgifterna för framtida utskick av nyhetsbrev högst några gånger per år.

Passiv informationsinhämtning

När du bläddrar igenom denna webbplats kan viss anonym information samlas in passivt (dvs. utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker, som cookies och insamling av navigeringsdata (loggfiler, serverloggar, klicksekvenser). Du kan stänga av cookies genom att följa instruktionerna för din webbläsare.

Hur vi använder information om dig

Den personliga informationen som vi inhämtar från dig kan användas för att besvara en begäran från dig eller fullgöra ett avtal med dig. Om du har godkänt att vi skickar nyhetsbrev kan vi komma att göra det.

Passivt inhämtad, anonym information kan användas för att ge bättre service till besökare på denna webbplats, sammanställa och analysera statistik och trender och på annat sätt administrera och förbättra webbplatsen. Sådan information kombineras inte med personliga uppgifter som samlas in på andra platser.

Din rätt till uppgifterna om dig

Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter om dig vi har sparat, ändra dina uppgifter eller radera dem fullständigt. Det sistnämnda förutsätter att vi inte har ett pågående uppdrag eller ett som inte är slutbetalt.

Kommentera