Radonbidrag

Radonbidraget var ett statligt stöd för radonsaneringsåtgärder i egnahem fram till 2014 års utgång. Som framgår av nedanstående är det på väg att återinföras.
Regeringen har avsatt medel i höstbudgeten 2017 till information om radon och bidrag till villaägare för sanering av förhöjda radonhalter. Lyssna på hela intervjun med Bostadsministern om radonbidraget här.
Den 29 november 2017 antogs budgeten. Målsättningen är att det nya radonbidraget ska vara på plats någon gång under perioden april-juni 2018. Det kommer inte gå att ansöka om radonbidrag retroaktivt utan kan enbart ansökas när rutinerna är på plats. Det kommer att krävas en besiktning inklusive en utredning samt en ackrediterad radonmätning med ett årsmedelvärde för att radonbidraget skall beviljas. Det slutliga regelverket för vad som skall ingå i en utredning för att kunna ansöka om radonbidrag är dock inte fastställt. Mätresultatet får vara högst 5 år gammalt. Maximalt bidrag kommer att vara 25 000 kr och täcka 50% av åtgärden. Radonbidraget kommer endast att gälla Egna Hem.

Kommentera