Radonbidrag

Radonbidraget var ett statligt stöd för radonsaneringsåtgärder i egnahem fram till 2014 års utgång. Det kan inte sökas för närvarande.
Regeringen har avsatt medel i höstbudgeten 2017 till information om radon och bidrag till villaägare för sanering av förhöjda radonhalter. Lyssna på hela intervjun med Bostadsministern om radonbidraget här.

Kommentera