Radonbidrag

Radonbidrag blir möjligt att söka för radonsaneringsåtgärder från och med 2018-07-01. Bidraget kommer att vara 50% av kostnaden för åtgärden, dock maximalt 25 000 kr och riktar sig till egnahemsägare. Inga saneringsåtgärder får ha påbörjats före ansökan om radonbidrag har inkommit till länsstyrelsen.
Radonbidrag har funnits tidigare men har inte kunnat sökas mellan 2015-01-01 och 2018-06-30 då inga pengar fanns avsatta för ändamålet i den statliga budgeten.

 

Kommentera